videreuddannelse

All posts tagged videreuddannelse

Virksomheden er stærkere når folk påtager sig ansvar (foto se-institute.dk)

Tag på et AMU kursus (foto: se-institute.dk)

Amu kurser er rettet imod dem, der ønsker at få det meste ud af deres uddannelser. Det er altid en mulighed at videreuddanne sig, hvis man føler, at man er gået i stå i sin stilling, og at man har langt mere at tilbyde sin omverden. Der er altid nye perspektiver og nye dybder at føje til sin eksisterende faglighed, og på et dynamisk arbejdsmarked, der efterhånden har omstillingsparathed og fleksibilitet som et must, er det blevet vigtigere og vigtigere, at man er i stand til at kunne tilpasse sig det behov, der pludseligt kan opstå. Behovet for amu kurser kan altså opstå ud af to faktorer. Det kan være påkrævet på arbejdspladsen, at man viser omstillingsparathed ved at koble sin faglighed til en ny, eller det kan være et behov udsprunget af en personlig lyst til at møde nye udfordringer. Uanset hvad kan man være sikker på at vind noget ved at deltage på et af kurserne.

Lærerigt og relevant

Amu kurser er sådan tilrettelagt, at det er muligt stadigvæk at opretholde en arbejdende dagligdag, mens man deltager i kurserne. Kurserne er altså perfekt tilrettelagt for det karrieresultne familieoverhoved, der ikke ønsker at gå på kompromis under kursets forløb. Der gås heller ikke på kompromis med hverken form eller faglighed. Man kan være sikker på at blive mødt af de mest kompetente lærere på kurserne. Man når ind i dybden i det udvalgte materiale, og man kan være sikker på at lære godt og fornuftigt, når man i fællesskab diskuterer både teori og praksis. Det handler om at kunne bringe sin egen faglighed og erfaringer i spil. Teorien er derfor altid i samspil med virkelighedens verden.

En fornuftig videreførelse

Det kan altså være særdeles fornuftigt at starte på et af de mange amu kurser, der tilbydes, hvis man føler, at fagligheden og dagligdagen trænger til et nyt pust af både teori, diskussion, forståelse og praksis.

 

Der er altid nye ting der skal læres (foto viauc.dk)

Der er altid nye ting der skal læres (foto viauc.dk)

Et af de fagområder, man må anse som vigtigst med videreuddannelse indenfor, er sundhedsområdet. Som læge eller sygeplejerske påtager man sig et stort ansvar for andre menneskers helbred og forgodtbefindende. Selvom man er en dygtig sygeplejerske, bør man altid bestræbe sig på at blive bedre. Det kommer ikke kun en selv til gode, men også de patienter man omgås med. Når man videreuddanner sig, starter man jo ikke forfra med at lære de basale færdigheder, man har med fra grunduddannelsen. Når man videreuddanner sig, bygger man derimod videre på den praktiske viden, og de erfaringer man har gjort sig indenfor sit virke. Som sygeplejerske bliver man konfronteret med mange forskellige mennesker, situationer og udfordringer i løbet af få år i sit job, og får derfor hurtigt megen erfaring. Sundhedsområdet er imidlertid også et område, hvor der hele tiden bliver forsket. Resultatet af den megen ny viden, er nye tiltag, teknikker og teknologier. Når disse bliver implementeret på arbejdspladsen, vil det være nødvendigt med både teoretisk viden såvel som praktisk erfaring for at lære disse nye teknikker at kende. Netop derfor er videreuddannelse en god idé, så man fortsat kan holde sig opdateret og yde den bedste og mest professionelle behandling til patienterne. Især som sygeplejerske, hvor det kræves at man hele tiden er omstillingsparat.

Videreuddannelse giver jobs

I dag er videreuddannelse næsten et krav indenfor en række sektorer, der tæller både det pædagogiske samt social- og sundhedsområdet. Videreuddannelse er vigtigt for at fastholde sig selv som en attraktiv og nødvendig arbejdskraft. I dag er der stor konkurrence om de ledige jobs, der i kraft at recessionen er blevet reduceret betydeligt. Så for ledige er videreuddannelse altid en god idé. For ansatte er det dog også attraktivt for at fastholde sit job. Som sygeplejerske er der i hvert fald ingen tvivl om incitamenterne til fortsat at dygtiggøre sig.

Se mere om videreuddannelse sygeplejerske her

 

Læs meget mere om videreuddannelse:

Videreuddannelse styrker ikke kun dit CV

Er du parat til en videreuddannelse?

En videreuddannelse giver nye muligheder

Man bliver aldrig færdig med at lære (Foto: campusaccess.com)

Man bliver aldrig færdig med at lære (Foto: campusaccess.com)

Det er ikke tilfældigt, at der er så meget snak om efteruddannelse i disse tider. Verden forandrer sig nemlig, og der er brug for mennesker med anderledes kompetencer. Kompetencer, der ændrer deres faglige muligheder og giver dem brede vinger. Alle kan have brug for efteruddannelse. Uanset om du sidder i en lederposition eller netop er blevet fyret som ufaglært, fordi der kom en besparelse, hvor du arbejdede, så er der gode muligheder for, at du kan efteruddanne dig.

Efteruddannelse er for alle. Det handler om at styrke sine kompetencer, samle sig om et område og komme videre derfra med mere viden, bredere vingefang og mere gåpåmod. Det er ganske simpelt, men for mange kan det kræve en overvindelse at komme i gang med en efteruddannelse. Nogle efteruddannelser kræver, du stopper på dit arbejde for en periode, hvis du stadig er ansat. Men i sidste ende vil det gavne dig mere, end du tror.

Et skridt videre

Efteruddannelser åbner døre, du aldrig havde forestillet dig, det skulle være muligt at komme ind ad. En efteruddannelse er en øjenåbner for mig. Og så er det endda helt frit, hvilken du godt kunne tænke dig.

Efteruddannelser lægger sig naturligvis ofte op af et fagområde, man skal besidde for at kunne gå i gang med uddannelsen. Det er fundamentet for at kunne gennemføre en efteruddannelse – at du har et grundlag at arbejde ud fra.

Dette grundlag kan være hvad som helst – alt fra sygeplejerske til civilingeniør. Det handler blot om, hvad du kunne tænke dig at bygge videre med. Eventuelt sexologi eller arkitektur? Der er mange gode muligheder for, hvordan du kan udvide dit kompetencefelt. Både hvis du står uden job, og hvis du blot gerne vil udvide dit referencefelt på dit eksisterende job.

Efteruddannelser er vejen til et mere spændende liv.

Se muligheden for efteruddannelse her: http://www.viauc.dk/videreuddannelse/Sider/videreuddannelser.aspx

 

Læs mere om efteruddannelse:

Efteruddannelse pædagog – giv ny gnist til dit arbejdsliv

Efteruddannelse lærer – opdater din viden

Med en akademiuddannelse kan du blive it programmør, projektleder eller noget helt andet (Foto: campusaccess.com)

Med en akademiuddannelse kan du blive it programmør, projektleder eller noget helt andet (Foto: campusaccess.com)

Der kan være mange grunde til, at man gerne vil ud at lære nyt. Det kan være fordi, man keder sig på sit job. Det kan være fordi, man føler, man ikke er god nok til sit job. Og ja, det kan også være fordi, chefen siger, man skal opkvalificere sig eller ændre på, hvilke kompetencer man sidder inde med.

Her er det heldigt, at akademiuddannelser rummer alle typer. Både dem, der trænger til at lære mere om det felt, de allerede arbejder med, og dem, der gerne vil udvide deres evner fra at være IT-programmør til at kunne køre et helt projekt som projektleder.

Der findes et væld af kurser og uddannelser, du kan tage på et akademi. Det handler naturligvis om at finde ud af, hvorfor du gerne vil tage en given akademiuddannelse, og hvordan du ønsker, at den skal være tilrettelagt i forhold til dit nuværende liv.

Akademiuddannelser for alle

Der findes mange forskellige akademiuddannelser. Der findes de uddannelser, der kræver, du kommer med en vis faglig og erhvervsmæssig ballast, før du starter. Og så findes der akademiuddannelser, der er til dig, der gerne vil begynde på noget helt nyt.

Hvis du eksempelvis gerne vil have en akademiuddannelse i socialpædagogik, er det ikke muligt at starte på uddannelsen, hvis ikke du har mindst to års relevant erhvervserfaring samt en uddannelse, der gør dig kompetent nok til at følge med. Det kan for eksempel være en studentereksamen eller anden relevant akademiuddannelse indenfor sundheds- og socialområdet.

Akademiuddannelser kan altså kræve forskellige ting fra dig af, når du starter. Hertil kræver nogle uddannelser også længere tid end andre.

Med nogle akademiuddannelser har du muligheden for at studere hjemmefra og at tilrettelægge timerne, så de passer til din hverdag, din familie og dit arbejde. Andre uddannelser kræver, at du er der dagligt og følger et skema.

Se mulighederne for akademiuddannelse hos VIAUC
Læs mere om akademiuddannelser her:

Akademiuddannelser giver dig relevante kompetencer

Akademiuddannelse: Du er aldrig for gammel til uddannelse

Akademiuddannelser er for alle

Vil du have lagt lidt oven på uddannelsen? Så se nærmere på akademiuddannelse  (Foto: campusaccess.com)

Vil du have lagt lidt oven på uddannelsen? Så se nærmere på akademiuddannelse (Foto: campusaccess.com)

Står du og vil gerne videre med din uddannelse? Brænder du for at lære lidt nyt og har mod på at videreuddanne dig? Måske er du stagneret lidt i dit arbejdsliv og trænger til nogle helt nye udfordringer. Det kan man sagtens, for det kan være mange år siden, at man sidst har siddet på skolebænken. Eller måske trænger du bare til lidt fornyelse og inspiration for at komme lidt videre med dit arbejde og forny dig. Eller måske vil du helt sadle om, fordi du ikke ønsker at være inden for det felt mere, som du er i? Hvad enten du er det ene eller det andet, hvad så med at tage en akademiuddannelse? Der er intet at frygte, det er bare om at komme i gang.

Tag en akademiuddannelse på et par år

En akademiuddannelse er en voksenuddannelse, som er erhvervsrettet. Her kan du prøve kræfter med alle mulige ting som ledelse, medier, administration og kommunikation osv. alt afhængigt af, hvilken uddannelse, du har i forvejen, og hvor du ønsker at bevæge dig hen. En akademiuddannelse er for det meste en deltidsuddannelse, så du har masser af mulighed for at have et job ved siden af. Måske skal du gå lidt ned i tid, men nogle kan også godt klare både at tage uddannelsen færdig og samtidig have et fuldtidsjob, selvom det kan være rigtigt hårdt. Det skal du overveje og selvfølgelig også aftale med din arbejdsplads.

Måske vil du føle, at der åbner sig en række nye muligheder, når du har taget sådan en akademiuddannelse, og det kan være en rar følelse også at lære noget nyt, selvom du har rundt de 40 eller 50. Man bliver jo aldrig for gammel til at forny sig og få ny viden indenbords.

Find akademiuddannelser hos viauc.dk

Se hvorfor akademiuddannelser er for alle

Akademiuddannelser er også for dig (foto viauc.dk)

Akademiuddannelser er også for dig (foto viauc.dk)

Som borger i Danmark har man i vid udstrækning mulighed for at vælge en uddannelse på et hvilket som helst område. Dette giver endvidere gode muligheder for at kunne få et arbejde og forsørge sig selv og en eventuel familie. Men når man taler om uddannelse, så er der ikke kun tale om førstegangsstuderende. Uddannelser som for eksempel akademiuddannelser er for alle, der gerne vil prøve noget nyt i deres liv. En akademiuddannelse kan faktisk blive til en hel ny start, som fører nogle positive og udfordrende ting med sig.

Kort og godt om akademiuddannelser

De fleste akademiuddannelser tages på erhvervsakademier rundt omkring i Danmark. Deres varighed varierer meget, og det er faktisk netop dét, der gør dem så alment tilgængelige. Man kan nemlig tage en akademiuddannelse på mange forskellige måder. Det kan for eksempel være, at man er arbejdsløs og gerne vil tage en akademiuddannelse på kort tid, så man kan få pyntet lidt på sit CV og bare generelt blive klogere. Men det kan også være, at man allerede har et arbejde, men at man stadig har brug for at tilegne sig nogle nye evner. I dette scenarie vil det være bedre at kunne vælge en uddannelse på et akademi på deltid, så man også kan passe sit arbejde ved siden af.

Akademiuddannelser findes inden for mange forskellige fagområder. Der er altså lidt for enhver smag, når man kigger på de mange akademiuddannelser. Det kan være, at man allerede evner meget på et givent område og gerne vil videreudvikle på det, men det kan også være, at man vil give sig i kast med noget helt nyt. Markedsføring, handel, logistik og økonomi er blot nogle få eksempler på akademiuddannelser, der kan tages i Danmark.

Læs mere om akademiuddannelser

Det vigtigste er at du tænker dig om (foto viauc.dk)

Det vigtigste er at du tænker dig om (foto viauc.dk)

Nu skal du måske i gang med en videreuddannelse, og det kan både tage en masse tid, men også en masse energi. Det har du allerede vægtet og vejet, at din videreuddannelse vil koste dig, og sådan er det. Når man er studerende, så vil der være en del af ens liv, hvor man sætter noget på standby for at ophæve noget andet – netop denne videreuddannelse. Men når du tager videre på en videreuddannelse, så er det ikke nødvendigvis kun det faglige, som du vurderer, du kan lære noget af. Du kan nemlig også lære en del på det personlige plan. Det personlige plan skal man ikke undervurdere eller underkende, når man tager en videreuddannelse, for det er også noget, som kan blive en lang og hård kamp, og det er en del af det at tage en videreuddannelse.

Vil jeg virkelig på en videreuddannelse?

Derfor er det måske en god idé – ikke at overveje det valg om en videreuddannelse igen – men måske sætte dig op til, at det også kan blive hårdt psykisk, hvis du skal på en videreuddannelse. Trods det er det jo endnu federe, hvis du kommer ud fra denne videreuddannelse med en følelse af, at du er vokset i person og sind. Så har du ikke tabt noget som sådan, du har jo faktisk vundet. Både i person, men også på dit CV, og det er en gave, som der sikkert er mange, der ikke får gavn af nogensinde.

Klik for at se på videreuddannelse

Kurser (Foto: codeaid.dk)

Kurser (Foto: codeaid.dk)

Det danske uddannelsessystem har udviklet sig meget gennem tiden. I gamle dage var det meget brede og almene uddannelser, der var tilgængelige. I dag kan man allerede på gymnasiet vælge almene linier, der samtidig byder på specialfag inde for mange forskellige områder. Man kan også vælge mellem hundredvis af akademiske uddannelser. Og hvis man så ikke har fået nok, hvilket de fleste ikke vil have på det tidspunkt, er der mange spændende kurser og diplomer, man kan tage for yderligere at styrke sine kompetencer.

Kurser kan være relevante for mange forskellige danskere. Vi kan alle være i forskellige situationer, men det kan være en fællesnævner, at vi simpelthen ikke har uddannelse nok. Det kan for eksempel være, hvis man gerne vil kunne søge sit drømmejob, men ikke lever op til kvalifikationerne. Et kursus kan hjælpe på dette.

Hvis man er blevet ledig, og ikke rigtig kan finde et nyt job, så bør man måske overveje, om ikke det ville være en god idé at kigge på de mange kurser, der tilgængelige i Danmark. Videreuddannelse er blevet nævnt som en af løsningerne på langtidsledighed, så man bliver uddannet og gjort attraktiv på arbejdsmarkedet, i stedet for at spilde sin tid og belaste samfundet.

Når man skal vælge blandt de mange kurser indenfor videreuddannelse er det godt at være opmærksom på, at man nogle gange kan få merit for visse dele af studiet, hvis man i forvejen har lært tingene. Det kan også være, at man kan få en eller anden form for dækning af staten til sin videreuddannelse.

Det er under alle omstændigheder en god idé at være opmærksom på sine muligheder, og huske på, at man ikke er i en håbløs situation, bare fordi man ikke lige kan finde et arbejde. Brug hellere tiden fornuftigt og styrk din position fremover!

Se mere her

Videreuddannelse (Foto: campusaccess.com)

Videreuddannelse (Foto: campusaccess.com)

Selvom du er kommet op i alderen, er det alts ikke for sent at komme tilbage på skolebænken. En gammel hund kan også lære nye tricks, som man siger. Du skal altså ikke være bange for, at dit hoved ikke kan rumme mere viden. For det kan det! Vi er midt i en krisetid, hvor det er svært at få et job. Men hvorfor ikke udnytte tiden lidt mere fornuftigt end at sidde derhjemme og trille tommelfingre? Du skal da have en videreuddannelse i stedet. Brug tiden på at opgradere dine kompetencer, indtil der igen er jobs at finde derude i det danske land.

En videreuddannelse kan være mange ting

En videreuddannelse kan være et væld af ting. Det er ikke kun noget for bestemte faggrupper. De fleste kan faktisk tage en videreuddannelse, der passer til det fagområde, de arbejder i. En videreuddannelse kan blandt andet være for dig, der har lyst til at tage noget mere ansvar på arbejdsmarkedet. Du kan faktisk uddanne dig til at tage styringen. Altså uddanne dig som leder inden for dit fagområde. Det er i hvert fald også en effektiv måde at få sig selv længere om på lønstigen. Mere ansvar er lig med en højere løn. Så hvad venter du på? Du er ikke blevet for gammel til at lære noget nyt. Danmark skal leve af din viden, så hvorfor ikke gøre dit bedste.

Klik her for at læse mere om videreuddannelse.

Uddannelse (Foto: b.dk)

Uddannelse (Foto: b.dk)

Der er hård konkurrence på jobmarkedet i øjeblikket. Det har der været i en del år efterhånden, og det ser desværre ikke ud til, at det bliver anderledes lige nu. Det er ikke sjovt at stå uden job, og det giver god mening, hvis man frygter for sin jobsituation. Men hvis man sidder i den situation, er der heldigvis nogle måder, hvorpå man kan forbedre sine chancer. Videreuddannelse blandt andet.

Trængsel om jobs

Når der er småt med arbejde, handler det om at have det bedste CV. Da der var mangel på arbejdskraft kunne man få job inden for brancher, man slet ikke havde uddannelse indenfor. Og omvendt skal man virkelig opkvalificere sig, når der er for få jobs at tage af. Så i stedet for at sidde derhjemme, kan det være en god idé at tage fat i at videreuddanne sig indenfor sit fag.

Mange fordele ved uddannelse

Der er stort set kun positive ting at sige om en videreuddannelse. For det første er der opkvalificeringsaspektet. For det andet er det en god måde at holde sig ajour med de nyeste tiltag og forskning indenfor sit fag. En videreuddannelse kan desuden give dig nogle nye metoder indenfor for eksempel almindelig -, projekt- eller forandringsledelse.

Læs mere om videreuddannelse her