kurser

All posts tagged kurser

Den rette lederuddannelse venter (foto se-institute.dk)

God ledelse fremmer virksomheden (foto se-institute.dk)

Der findes gode og dårlige ledere og de fleste har mødt begge typer. Allerede igennem folkeskolen er du blevet udsat for forskellige ledertyper i form af undervisere. Den gode lærer har kontrol over klassen, kender alle i klassen og kender både deres styrker og svagheder og underviser efter det. Den gode lærer har mål og ambitioner på vegne af sine elever og bliver stolt, når eleverne er dygtige, hvilket de gerne vil være, fordi målet giver mening og fordi strategien for at nå målet om eksempelvis at kunne den lille tabel er god.

Beskrivelsen af den gode klasselærer kan på mange måder oversættes til den gode leder. Den gode leder har kontrol med virksomheden, sætte mål og laver strategier. Det lyder måske simpelt, men det er det langt fra og du husker sikkert tydeligt de dårlige lærer fra din opvækst. Disse lærer var dårlige ledere og dermed dårlige lærer. r sikkert tydeligt de dårlige læ var dårlige ledere. mpelt, men det er det langt fra og du husker sikkert tydeligt de dårlige læ

En god leder lærer hele livet

Som leder er det vigtig at du hele tiden kigger frem ad. Dette gælder ikke kun for din virksomhed og medarbejderne. Dette gælder også for dig selv og det er vigtigt at du investerer tid og penge i din egen uddannelse. En god leder lærer nemlig hele livet og er konstant opmærksom på at lære af sine fejl.

At lære af sine fejl kan være svært og ofte noget folk har svære ved, end de tror. Når noget et en fiasko er der nemlig meget vigtigt at stoppe op og undersøge, hvad der gik galt, så denne fiasko på sigt kan undgås. Det samme skal naturligvis ske med alle virksomhedens succeser. I stedet for bare at storme frem efter en succes, er det vigtigt at sætte sig ned og evaluere, hvad der gjorde til en succes.

For at udvikle dine kompetencer som leder og for at blive eller forblive en god leder kan du tage lederkurser – se mere her

Læs mere om leder kurser her:

Et lederkursus er en gave til både ledere og ansatte

Gør din virksomhed succesfuld med leder kurser

Ledelse! (foto se-institute.dk)

Strategisk ledelse! (foto se-institute.dk)

Strategisk ledelse er en disciplin, der handler om at lægge langsigtede strategier og prioritere opgaven. Målet med strategisk ledelse er at sikre virksomhedens overlevelse og succes på længere sigt. For eksempel er virksomhedsplaner en måde at udføre strategisk ledelse i praksis.

Som sagt er strategisk ledelse den lange seje træk og de langsigtede visioner, hvorfor strategisk ledelse er en proces, som du altid er i gang med, og som foregår på mange planer.

Strategisk ledelse handler om at udføre missioner

Mange mener, at strategisk ledelse handler om at have en mission, og derefter få den udført. For eksempel kan missionen være at skabe en bedre profil for din virksomhed. Missionen kan også være, at du ønsker et bedre miljø blandt dine medarbejdere, fordi der er opstået for meget gruppedannelse på arbejdspladsen.

Når du opstiller en mission, skal man gøre sig overvejelser omkring, hvilke forhindringer der ligger forude. Det kan være udfordringer på eksternt og interne, du skal over.

For at tænke langsigtet, bliver man nødt til også at tænke kortsigtet, før end man kan nå de lange mål. Du skal nemlig overstige de små forhindringer, før du kan tage hul på de store. Den strategiske leder udnytter den positive udvikling og får altid det bedste ud af begrænsningerne.

Strategisk ledelse handler også om at få overblikket over virksomhedens landskab. Det drejer sig om alt, lige fra det der forgår øverst i ledelsen, til det dine medarbejdere snakker om på arbejdspladsen. Før du kan handle rigtigt som strategisk lede, skal du have overblikket.

Strategisk ledelse handler også om at formidle virksomhedens fremtidsopgaver. Som en god strategisk leder skal du være på forkant med virksomheden udvikling, således at du kan præge den, i stedet for at skulle igle rundt og løse problemer. En succesfuld virksomhed med et dertilhørende godt arbejdsmiljø kræver god strategisk ledelse. Derfor er det vigtigt, at du som topleder tilegner dig de helt rigtige kompetencer til strategisk ledelse.

Find kurser i strategisk ledelse her!

Læs mere om strategisk ledelse her:

Strategi og ledelse – find nøglen til effektiv ledelse

Bliv klogere på strategi og ledelse

Ledelse og uddannelse (foto: se-institute.dk)

Ledelse og uddannelse (foto: hansentoft.dk)

Der er mange forskellige måder, man kan lede en virksomhed eller et firma på. Hvis du sidder som leder af et firma eller en større organisation i Danmark eller i udlandet, så skal du vide, hvad der skal til, og hvad der kræves af dig. Hvis du føler, at du kunne udmærke dig mere inden for enkelte områder af dit fag eller den stilling, du har, så skal du altså blive bedre til at arbejde som leder og med den ledelse, du har på dine skuldre. Der er som førnævnt mange forskellige måder, man kan lede et firma eller en virksomhed på, men hvis du vil blive aktivt bedre til ledelse, så skal du begynde at kigge lidt efter et kursus i ledelse. Et kursus i ledelse kan give dig den nødvendige forståelse og det nødvendige overblik, der kræves af dig, hvis du skal blive den bedste leder. En god leder eller en god ledelse involverer at du skal kunne forstå og samarbejde med dine ansatte og de kolleger, du har på din arbejdsplads – uanset om du er deres chef, deres ligestillede eller noget helt tredje.

Find et kursus i ledelse tæt på dig

Hvis du skal finde et kursus i ledelse, der kan gøre dig klogere på ledelse og de parametre, der spiller ind, når du skal lede et firma eller en virksomhed, så skal du også huske at tænke på, at du jo allerede sidder som leder af det firma, du arbejder i. Derfor skal du finde et kursus i ledelse, som ligger geografisk og fysisk tæt på det sted, du allerede bor. Hvis du finder sådan et kursus i ledelse tæt på din egen bopæl vil du nemlig opleve, at det vil blive nemmere for dig at tage til og fra dit arbejde og dit kursus på samme dag.

Find et kursus i ledelse eller læs mere om ledelse her

Du kan også læse mere om kurser i ledelse her:

Kursus i ledelse giver fremtidsmuligheder for den enkelte

Der er fremtid i at dygtiggøre på projektledelse kursus

 

Kurser (Foto: codeaid.dk)

Tag et kursus i ledelse (Foto: se-institute.dk)

De fleste mennesker har haft fornøjelsen af at arbejde for en dygtig leder på et eller andet tidspunkt i løbet af deres karriere. Du ved sikkert, at man præsterer meget bedre, når man respekterer sin chef eller leder. Man har en eller anden lyst til at gøre vedkommende stolt og vise ham eller hende, hvad man kan. God ledelse er på mange måder grundstenen i en succesfuld virksomhed. Hvis du er så heldig at sidde i et ledende job, eller hvis du har ambitioner om at blive leder en dag, kan du med fordel se nærmere på ledelseskurser. På et ledelseskursus bliver du klædt på til fremtidige lederopgaver, så du med sikkerhed kan varetage opgaverne til perfektion.

Ledelseskurser kan klæde dig på til fremtidige lederopgaver

Der er mange gode grunde til at tage et kursus i ledelse. Det kan både være relevant for en enkeltperson eller et større team af ledere. Ledelseskurser tager ikke udgangspunkt i en specifik branche, og de vil derfor passe til dig, ligegyldigt hvad du beskæftiger dig med. Det gode  ved et ledelseskursus er, at dine undervisere helt sikkert har stået på det samme trin på karrierestigen, som du gør lige nu. De kan derfor tage udgangspunkt i din situation og rådgive dig bedst muligt. Derudover vil der være fokus på at koble teori med praksis, så du vil opleve at vende tilbage til arbejdspladsen med en masse brugbare værktøjer og ny viden.

Ledelseskurser er til dig, der er ambitiøs omkring din karriere

Hvis du beslutter dig for at tage et ledelseskursus, kan du se frem til en masse lærerig undervisning. Du vil blandt andet tilegne dig værktøjer i kommunikation og konflikthåndtering, som i den grad kan vise sig nyttigt, når du skal lede større teams. Derudover vil du lære at administrere tid og bevare et overblik – og selvfølgelig meget mere!

Klik her, hvis du er interesseret i ledelseskurser

Læs om flere kurser i ledelse her:

Kursus i ledelse giver fremtidsmuligheder for den enkelte

Der er fremtid i at dygtiggøre på projektledelse kursus

Den rette lederuddannelse venter (foto se-institute.dk)

Den rette lederuddannelse venter (foto se-institute.dk)

En executive mba ruster en med de rette kvalifikationer

En executive mba er en uddannelse for alle dem, der gerne  vil være ledere i en professionel virksomhed. Med en executive mba får man med andre ord læring, teori og erfaring med det at eksekvere. For i al enkelhed er en executive en, der får lov til at eksekvere beslutningerne og gøre dem til realiteter. Der er i mange virksomheder et ganske hierarkisk system, der dog med nutiden teoretiske vendinger indenfor new management teorien har forsøgt at bløde op for den stringense hierarkisering. Man kan dog være sikker på, at man med en executive mba alligevel får lov til at stå med ansvaret for de aktiviteter, som virksomheden har ingået i. For med en executive mba får man en indgang til, hvad det vil sige at planlægge strategier og etablere både langsigtede og kortsigtede mål for virksomheden.

Mere af det hele

En uddannelse i executive mba er den perfekte indgang til en erhvervsverden, der i disse dage bliver mere og mere teoretiseret. Teorier er en god og hensigtsmæssig indgang til erhvervsverdenen, men slår ikke den praktiske erfaring, der kan deles imellem kursister og lærere. Derfor garanteres et særdeles engageret miljø, hvor det er muligt i et åbent forum både at skabe netværk og forbindelser på tværs af etablerede profiler. En virksom karriere som beslutningstager bør altså gerne kunne stå på flere forskellige ben, det teoretiske, det praktiske og det sociale. De forskellige opdelinger spiller ligesom op imod hinanden og er med til at skabe et hensigtsmæssigt og lærerigt miljø under kurset.

God forberedelse

På nettet er man så heldig at kunne få en masse information omkring, hvad det helt præcist vil sige at arbejde indenfor det erhvervslige, og alt hvad der hører med hertil. Her kan man finde udtalelser, pensum, erfaringer fra både lærere og kursister, der vil gøre beslutningen nemmere at tage.

Læs meget mere om executive mba her

Læs mere om MBA og andre uddannelser her:

MBA rankings sikrer dig den bedste uddannelsesinstitution

Uddannelse i ledelse er et vigtigt skridt på vejen

Tag en uddannelse eller et kursus i ledelse (foto viauc.dk)

Et AMU kursus hjælper dig på vej (foto via.dk)

Et amu kursus udvikler en professionelt og fagligt

Et amu kursus kan være gavnligt, hvis man gerne vil have noget mere ud af sin karriere. Har man lyst til at kravle længere op ad karrierestigen, er det hensigtsmæssigt at få et diplom, der kan fortælle den fremtidige arbejdsplads, at man har nogle særlige kvalifikationer. Det er ikke altid sådan, at praksis og erfaring kan klare det hele for en. Nogle gange er det nødvendigt, at man investerer i et kursus. Her kan man nemlig fordybe sig i det teoretiske og praktiske fundament, der ligger til grunde for enhver faglighed. På et amu kursus gøres der meget for at inddrage den enkeltes faglighed, så undervisningen på den måde kommer til at stå nærværende. Dette giver langt mere uddannede kursister, ligesom det også gør undervisningen mere spændende.

Med lyst til mere

Et amu kursus kan heldigvis tilrettelægges sådan, at det er muligt at følge timerne om aftenen efter arbejde. Det er hensigtsmæssigt, for det tillader en at holde dagligdagen igang, mens man altså udvikler sig på aftenbasis. Et amu kursus er derfor specielt tilrettelagt til dem, der ønsker en større faglighed, mere ansvar og nye eventyr på jobbet. Det er for dem, der ønsker at føje nye kompetencer til de eksisterende og derved skabe en ny hverdag.

Fleksibelt og smart

Det smarte ved et amu kursus er, at det fungerer så hensigtsmæssigt og så strømlinet. Der er forskellige timeantal til de forskellige kurser, og man kan til en vis grad selv bestemme tempoet. Fleksibilitet betyder meget, når man er en travl børnefamilie, der også ønsker at skabe sig en karriere og en dagligdag på arbejdet. Med et amu kursus får man plejet lysten til at vide mere og kunne mere, mens man samtidig er i stand til at kunne være der for dem, man holder af.

 

Kurser (Foto: codeaid.dk)

Tag et AMU kursus og styrk dine kompetencer (Foto: via.dk)

Amu kurser gør dig klar til en helt ny virkelighed

Amu kurser, er virkelig en fantastisk mulighed for at lære noget nyt på et uventet tidspunkt i livet. Det kan være rigtig tragisk, at den virksomhed man har arbejdet for i årevis, ud af det blå går konkurs, eller vælger at lukke. Hvis det sker, er man nødt til at finde på noget andet at lave. Det er ikke sikkert det er særlig let, hvis man har været ansat det samme sted i mange år. Tager man derimod forskellige amu kurser, vil man nok opleve hvordan ens kvalifikationer begynder at matche arbejdsmarkedet.

Det er ret fantastisk at man i et land som Danmark, kan få muligheden for at lære noget helt nyt på et senere tidspunkt i livet. Det kan være nogen kan huske oplevelse af at være studerende, og hvor rart det endelig var at komme ud og i gang ude på arbejdsmarkedet. Men samtidig kan der stadig godt gemme sig en lille spirende lyst til at lære igen, et sted dybt nede i maven. Har man den spire, kan amu kurser være lige hvad man går og mangler. De giver nemlig ny læring senere hen i livet, end hvor man normalt ville tage en uddannelse.

Det behøver bestemt ikke at være fordi du er blevet arbejdsløs, at det giver mening at se dig om efter amu kurser. Faktisk er det ofte muligt, hos sin arbejdsgiver at forhandle forskellige kurser som en del af lønnen, selvom de koster relativt mange penge at tage. I stedet for at en arbejdsgiver er tvunget til at udbetale mere i løn, kan arbejdsgiveren i stedet betale kurser, som så i sidste ende også giver højere kvalificerede medarbejdere.

Amu kurser kan nemt give større arbejdsglæde

Noget af det mest fantastiske ved at tage efteruddannelse, som for eksempel amu kurser, er ikke kun at man lærer noget konkret nyt. Bare det overhovedet at få nogle nye kompentencer kan give blod på tanden, til at være endnu mere ambitiøs både på arbejdet og privat. Det kan give meget mere livsglæde at lære noget nyt af og til.

 

Valget af uddannelse er vigtigt (foto se-institute.dk)

Valget af uddannelse er vigtigt (foto se-institute.dk)

Der er mange måder at fremme sig selv på, og det kan være meget forvirrende at finde rundt i, men det er muligt at uddanne sig og gøre sig mere unik i forhold til resten af konkurrenterne, så du står forrest til din næste stilling.

Kursus i ledelse- et godt skridt på vejen

Kursus i ledelse giver dig muligheden for at skille ud, og har du først papir på at du kan forskellige ting inden for ledelse, så kan det være det er dig de vælger til dit næste job. Det er oftest ikke så meget der skiller kandidaterne fra hinanden og det er dermed med at komme ud af starthullerne og få de relevante papirer, så du har alle forudsætninger for at lande drømmejobbet. Er du jobsøgende, så er det muligt at tage kurser inden for ledelse, så længe du opfylder forskellige kriterier, det kan endda være at du kan få noget offentlig støtte til dit kursus og på den måde stå stærkere, når den perfekte stilling kommer.

Kursus i ledelse kan variere i længden, og det er alt fra 2 uger til 2 år, kommer an på, hvad du vælger at uddanne dig i, oftest er det ok med kortere uddannelser, også fordi du så kan fortsætte på dem når du får jobbet og du kan varetage begge på samme tid. Og selvom du har landet drømmejobbet så er det vigtigt at du fortsætter med at tage de små kursus forløb i ledelse, da det handler om at udvide sin viden for at holde sig attraktiv til den næste lønsamtale, så din værdi stiger i vejret.

Undersøg de forskellige muligheder ved kursus i ledelse på nettet. Du kan eventuelt klikke her for at læse meget mere om de forskellige forløb.

Se mere om relevante kurser her:

Lederkurser letter dit arbejde

Amu kurser kan give dig en fod indenfor på arbejdsmarkedet

Lederkompetencer er noget alle nyder godt af (foto hansentoft.dk)

Lederkompetencer er noget alle nyder godt af (foto hansentoft.dk)

Ikke alle er de fødte ledere, siger man, men en alle kan lære at lede, hvis de tvinger sig selv til at tage ansvar og arbejder engageret med sit fag og sine medmennesker. Ledelse handler i høj grad om menneskelige og sociale egenskaber, men du kan få en lang række redskaber og metoder, der gør dig til en bedre leder.

Lederkurser kan give dig nødvendige kompetencer

Den dygtige leder vækker tillad blandt sine kollegaer. Folk skal turde at komme til dig i konfliktsituationer eller svære stunder, med ris eller ros. Det vil give dig et bedre indblik i arbejdsgangen, og du vil kunne få arbejdet til at glide lettere.

Den dygtige leder skal have organisatorisk overblik. Du skal kunne jonglere med flere bolde på en gang. Du vil blive bedt om at tage mange beslutninger, og du skal have føling med samtlige af afdelingen eller virksomhedens arbejdsområder.

Den dygtige leder skal være beslutsom og handlekraftig. Det er vigtigt, at du kan tage ansvar og dermed beslutninger, såfremt du bliver bedt om det. En leder, der ikke tøver og altid forsøger at give et svar, vil gøre sine ansatte trygge.

En leder skal kunne håndterer konflikter og gå konstruktivt til værks. Det er vigtigt, at man er bund-reel og ærlig. Gå direkte til de involverede. Du kan få mange redskaber til konflikthåndtering på forskellige kurser.

Ud over disse menneskelige egenskaber, så skal du selvfølgelig have flair for forretningen. Det er i ledelsen, at strategierne skal fastlægges. Fornyelse er et nøgleord her.

Læs mere om lederkurser her

Kurser (Foto: codeaid.dk)

Kurser (Foto: codeaid.dk)

Lige meget hvor du er i dit voksenliv, kan et kursus give dig fornyet energi til dig fag og gøre dig endnu bedre inden for de områder, der optager dig. Man kan måske føle, at man er kørt lidt fast, eller man kan bare være typen, der konstant har appetit efter mere viden. Lige meget hvad, kan et godt kursus give dig lige det, du mangler.

Der kommer hele tiden ny viden inden for alle felter, og derfor er det vigtigt ikke at stå stille. Man skal hele tiden være klar til at opsøge din nyeste viden, så ens fag kan holdes aktuelt og vedkommende. Hvis du er klar på at gøre en indsats, kan du være med til at bære den førende viden inden for dit fag videre og holde vidensudvekslingen i live. Og det er vigtigt i et samfund, der baserer sig på den gode viden.

Den viden du henter på kurset, kan du være med til at give videre til andre

Hvis du selv er underviser, findes der et hav af kurser, der kan udvide din kunnen inden for alt det, du allerede beskæftiger dig med. Så kan du formidle ny viden videre til dine elever eller studerende og på den måde være med til at kalibrere enorme mængder viden. Som underviser vil du uden tvivl blive endnu mere selvsikker, og når du møder dine modtagere med den nyeste viden, vil det være en drøm at undervise.

Kurserne spænder vidt, og der er både noget for dig, der underviser i de helt små klasser, og dig, der har med store elever at gøre. Sprog, naturfag og en lang række humanistiske fag er på skemaet, bare for at vælge et lille udpluk. Og for dig, der underviser elever med dansk som andetsprog er der også et bredt udvalg af kurser, der kan styrke indlæringen hos dem, der skal lære dansk.

Se et stort udvalg af kurser her