bestyrelsesarbejde

All posts tagged bestyrelsesarbejde

Vær bevidst omkring jeres kultur (foto hansentoft.dk)

Vær bevidst omkring jeres kommunikation internt (foto: se-institute.dk)

Der kan være mange former for bestyrelsesarbejde. Det kan finde sted på mange forskellige niveauer. Det kan eksempelvis finde sted som ens professionelle arbejde eller som en led af ens professionelle arbejde. Hvor man arbejder med ejendomme og eventuel administration. Her er det typisk også en del af ens arbejde, at deltage i bestyrelsesarbejde hos nogle gældende bestyrelser. Det kan også være, at man ejer en lejlighed. Og denne lejlighed ligger i en opgang, hvor der hertil hører en ejendomsforening med. Og denne ejendomsforening skal have en bestyrelse. Og her hører der så bestyrelsesarbejde til. Og hvis man selv ejer lejligheden, er det ens ansvar at finde ud af hvem der sidder i bestyrelsen og finde ud af hvilket bestyrelsesarbejde de laver. Hvis man ønsker, at deltage eller hvis man ønsker, at ændre noget i ejendommen eller på opgangen. Her er det nemlig bestyrelsen som man må gå til

Bestyrelsesarbejde kræver dygtige kommunikative egenskaber

Uanset hvordan du eller I er en del af noget bestyrelsesarbejde, har det altid at gøre med andre mennesker. For en bestyrelse består altid af mere end én person. Og derfor er der hertil stor forskel på de forskellige bestyrelser. Nogle er velfungerende og andre er ikke. En måde at få sin bestyrelse til at fungere optimalt på er, at starte med sig selv. Og her er det essentielt at se på ens kommunikative egenskaber. For det er nemlig én af de mest vigtigste egenskaber at besidde, når man sidder i en bestyrelse. Eller i det hele taget, hvis man har noget arbejde, som har med mennesker at gøre. Start med at se på dine egne kommunikative egenskaber og se om du kommunikerer dine budskaber ordentlig ud. Og se så på, hvordan du kan blive bedre. Så bliver din bestyrelse nemlig også bedre. For bestyrelsen består altså blandt andet af dig.

Se et stort udvalg af bestyrelsesarbejde her

Se mere om bestyrelsesarbejde og kommunikation her:

Ordentligt bestyrelsesarbejde er vigtigt hos enhver større virksomhed

Styrk kommunikationen med virksomhedsudvikling

Virksomheden er stærkere når folk påtager sig ansvar (foto se-institute.dk)

Virksomheden er stærkere når folk påtager sig ansvar (foto se-institute.dk)

Uanset hvor du er ansat, er det vigtigt, at der findes noget ordentligt bestyrelsesarbejde. Det er i og for sig ligegyldigt, om du selv er en del af bestyrelsen eller er leder af virksomheden, eller om du blot er ansat. Bestyrelsesarbejde er enormt vigtigt og er med til at udforme en virksomhed, så den bliver så funktionsdygtig som overhovedet muligt. Der er nemlig mange måder, hvorpå en virksomhed kan optimeres, men det meste af det helt hårde arbejde der sker, for at optimere en virksomhed, det sker faktisk i takt med bestyrelsesarbejdet, der bliver udført af den udnævnte bestyrelse.

Hvor kan bestyrelsesarbejde styrkes?

Bestyrelsesarbejde finder hovedsagligt sted i bestyrelsen hos en større virksomhed eller forening, og desuden bliver bestyrelsens medlemmer valgt af resten af de ansatte i den bestyrelse eller virksomhed, som bestyrelsen findes i. Det bliver bestemt, hvem der skal sidde med det hårde bestyrelsesarbejde ud fra, hvor kvalificerede og dygtige de udvalgte er til netop bestyrelsesarbejde.

Den bestyrelse, som udfører bestyrelsesarbejdet skal desuden stå for at sætte nogle klare retningslinjer for bestyrelsen og samtidig træffe beslutninger, der har stor betydning hos firmaet, virksomheden, selskabet eller foreningen.

Hvad er det vigtigste bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesarbejde betyder som udgangspunkt en masse forskellige ting, men det vigtigste og mest væsentlige, som man kan sige om bestyrelsesarbejde i en virksomhed, et selskab eller en forening er, at der skal herske noget direktion og nogen, der bestemmer mere end andre og på den måde skal kunne bestemme, i hvilken retning ovennævnte virksomhed, forening eller selskab skal gå. Efter der er udvalgt en bestyrelse til at sidde med det noget hårde og vanskelige bestyrelsesarbejde, handler det blot om, at der i bestyrelsen er mulighed for, at folk kan komme til enighed, så der kan udrettes resultater og så det hårde, vanskelige og til tider ubehagelige bestyrelsesarbejde ikke bare bliver en kaffeklub.

Læs mere om bestyrelsesarbejde hos SE-INSTITUTE